Opiskelijapalkinto 2017

Etsimme parasta opinnäytetyötä opiskelijalta, joka valmistui maisteriksi vuonna 2017. Opinnäyte voi olla varhaisemmaltakin ajalta koska määräävää on opiskelijan valmistumisvuosi.

Palkinnon sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitus päättää vuosittain palkinnon suuruudesta. Vuoden 2017 palkinnon arvo on 300 euroa. Sääntöjen mukaisesti yhdistyksen hallitus on nimennyt palkintolautakunnan, johon kuuluvat Maija Aalto-Heinilä ja Visa Kurki. Palkintolautakunnan tehtävänä on tehdä ehdokkaista esitys yhdistyksen hallitukselle, joka valitsee palkinnon saajan. Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä maaliskuussa 2018.

Pyydämme kaikkia asiasta kiinnostuneita tekemään ehdotuksia vuoden 2017 palkinnon saajaksi ilmoittamalla asiasta sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtajalle 31.1.2018 mennessä. Ehdotukseen on ehdotetun palkinnonsaajan nimen ja opinnäytteen yksilöimiseksi tarvittavien tietojen lisäksi hyvä liittää lyhyet perustelut (esim. tiedekuntaneuvostolle tai vastaavalle esitetyt perustelut arvosanan määräämisessä) sekä kyseessä oleva opinnäyte joko liitteenä (pdf) tai linkkinä.