SOFY:n opiskelijapalkinnon säännöt

1 §
Suomen oikeusfilosofinen yhdistys (SOFY) ry jakaa vuosittain opiskelijapalkinnon vastavalmistuneelle maisteritason opiskelijalle tunnustuksena ansiokkaasta oikeusfilosofisesta tutkielmasta tai pro gradu -työstä. Oikeusfilosofia ymmärretään tässä laajasti. Palkinto jaetaan yhdistyksen yleisistä varoista. Palkinnon suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. Palkintoja jaetaan vuosittain yksi.

2 §
Palkinnon saajan valitsee yhdistyksen hallitus vuosikokousta edeltävässä kevätkokouksessaan erityisen palkintolautakunnan ehdotuksesta. Hallitus nimeää palkintolautakunnan syyskokouksensa yhteydessä. Palkintolautakunnassa tulee olla vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä, joiden tulee olla myös yhdistyksen jäseniä.

3 §
Syksyllä palkintolautakunta pyytää yhdistyksen jäseniä ilmoittamaan palkintoehdokkaiksi kuluvana vuonna hyväksyttyä opinnäytetöitä. Esitettyjen ehdokkaiden joukosta palkintolautakunta esittää yhdistyksen hallitukselle enintään kolme parasta ehdokasta. Näistä yhdistyksen hallitus valitsee palkinnon saajan. Palkituksi tuleminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

4 §
Palkinnonsaaja julkistetaan, palkinto luovutetaan ja voittanut opinnäyte esitellään yhdistyksen vuosikokouksessa.