Yhdistyksestä

Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen SOFY ry:n toiminnan tarkoituksena on suomalaisen oikeus- ja yhteiskuntafilosofian edistäminen. Yhdistys on vuodesta 1977 tarjonnut luontevan ja arvokkaan väylän suomalaisten filosofien ja oikeustieteen harjoittajien keskustelulle ja yhteistyölle.

SOFY tarjoaa jokaiselle asiasta kiinnostuneelle mahdollisuuden seurata oikeus- ja yhteiskuntafilosofista keskustelua ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistys järjestää vuosittain tapahtumia, kuten seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. SOFY:n puheenjohtajana toimii Maija Aalto-Heinilä ja varapuheenjohtajana Visa Kurki. Yhdistyksen sihteeri on Kukka Kuusela.

Yhdistyksessä on viime vuosina ollut noin 50-60 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmaksu on 15 euroa, opiskelijoilta ja jatko-opiskelijoilta 10 euroa vuodessa. Yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut voi liittyä yhdistyksen jäseneksi täyttämällä verkkolomakkeen tai ilmoittamalla yhteystietonsa sihteerille (info@sofy.fi).

Vanhat jäsenet: ovathan yhteystietonne ajan tasalla? Ilmoitukset muutoksista kätevimmin verkkolomakkeella.

SOFY:n kautta sen jäsenet voivat pitää yhteyttä myös alan kansainväliseen kattojärjestöön, The International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), sekä sen muihin kansallisiin osastoihin. IVR järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen oikeus- ja yhteiskuntafilosofian kongressin. Seuraava kongressi järjestetään v. 2022 Romanian Bukarestissa.

SOFY on Tieteellisten seurain valtuuskunnan TSV:n ja suomalaisten kehitysjärjestöjen Fingon jäsenjärjestö.