Yhdistyksestä

Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen SOFY ry:n toiminnan tarkoituksena on suomalaisen oikeus- ja yhteiskuntafilosofian edistäminen. Yhdistys on vuodesta 1977 tarjonnut luontevan ja arvokkaan väylän suomalaisten filosofien ja oikeustieteen harjoittajien keskustelulle ja yhteistyölle.

SOFY tarjoaa jokaiselle asiasta kiinnostuneelle mahdollisuuden seurata oikeus- ja yhteiskuntafilosofista keskustelua ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistys järjestää vuosittain tapahtumia, kuten seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. SOFY:n puheenjohtajana toimii Paul Tiensuu ja varapuheenjohtajana Visa Kurki. Yhdistyksen sihteeri on Iiris Tuominen.

Yhdistyksessä on viime vuosina ollut noin 50-60 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmaksu on 15 euroa, opiskelijoilta ja jatko-opiskelijoilta 10 euroa vuodessa. Yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut voi liittyä yhdistyksen jäseneksi ilmoittamalla yhteystietonsa sihteerille (info@sofy.fi).

SOFY:n kautta sen jäsenet voivat pitää yhteyttä myös alan kansainväliseen kattojärjestöön, The International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), sekä sen muihin kansallisiin osastoihin. IVR järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen oikeus- ja yhteiskuntafilosofian kongressin.

SOFY on Tieteellisten seurain valtuuskunnan TSV:n ja suomalaisten kehitysjärjestöjen Fingon jäsenjärjestö.


SOFY myöntää tilannekohtaisesti jäsenistölleen apurahoja/kulukorvauksia edistääkseen yhdistyksen tarkoitusta tukevien tapahtumien järjestämistä sekä niihin osallistumista. Tyypillisesti apurahojen määrä on liikkunut muutamissa sadoissa euroissa. Tukia tapahtumien järjestämiseen tai niihin osallistumiseen myönnetään lähtökohtaisesti vain, mikäli muuta tukea ei ole saatavilla.