Category Archives: Uutisia

Ari Hirvonen (1960-2021)

Sofyn entinen puheenjohtaja Ari Hirvonen on kuollut Helsingissä maanantaina 28.6.2021 60-vuotiaana. Ari oli arvostetun ja pidetyn kollegan lisäksi monelle sofylaiselle myös hyvä ystävä. Surultamme emme löydä sanoja juuri nyt, mutta muistamme Aria asiaankuuluvasti päästyämme yli pahimmasta järkytyksestä.

Sofy suree Werner Krawietzin poismenoa

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen ja Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtori Werner Krawietz on kuollut 27.8.2019. Beuthenissa 14.12.1933 syntynyt Krawietz oli suuri Suomen ystävä ja hänellä oli 1970 – 1990-luvuilla merkittävä rooli suomalaisen oikeusteorian ja -filosofian kansainvälistymisessä.

Rechtstheorie-lehden perustajana hän avasi suomalaisille väylän tähän aikanaan Euroopan johtavaan oikeusteoreettiseen julkaisuun. Näin syntyneestä etuoikeudesta saivat nauttia Aulis Aarnio, Juha Karhu (Pöyhönen), Urpo Kangas, Jyrki Uusitalo ja monet muut.

Krawietz koki erityiseksi velvollisuudekseen nostaa likimain unohdetun Otto Brusiinin elämäntyön näkösälle. Hänen aloitteestaan Urpo Kangas toimitti ja kirjoitti Otto Brusiinin ajattelua esitelleen teoksen. Itseoikeutetusti Werner Krawietz kutsuttiinkin pitämään Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen järjestämän Otto Brusiin-luentosarjan avausesitelmän.

Krawietz vastasi myös Helsingissä 1983 järjestetetyn IVR:n maailmankongressin esitelmien julkaisuista. Hän oli niin ikään luomassa edellytyksiä Tampereen yliopiston julkaiseman Associations-aikakauslehden perustamiselle.

Sofy muistaa pitkäaikaista suomalaisen oikeusfilosofian ystävää lämmöllä ja suree tämän poismenoa.

Oikeustieteellisten seurojen suositus viittauskäytännöksi

Suomalaiset oikeustieteelliset seurat Juridiska Föreningen i Finland rf, Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry, Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry, Suomalainen Lakimiesyhdistys ry ja Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry ovat yhdessä laatineet suosituksen viittauskäytännöksi kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa ja opinnäytteissä.

Tarkoituksena on, että seurojen vastuulla olevat julkaisut (Lakimies, Oikeus, JFT) sovittavat kirjoittajaohjeitaan suosituksen mukaisiksi kuluvan akateemisen vuoden aikana. Seurat toivovat, että suositus omaksutaan laajemmaltikin, mukaan lukien kaupallisten kustantajien monografiatuotannossa ja oikeustieteen opetuksessa. Suositus on jo käytössä esimerkiksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tarjoamassa koulutuksessa perus- ja jatkotutkintotasoilla.

Suosituksen ensimmäinen versio kattaa tieteellisen kirjallisuuden. Jatkossa suositusta täydennetään virallislähteillä, oikeustapauksilla, EU-lähteillä ja keskeisillä kansainvälisillä asiakirjoilla.

Voit ladata suosituksen tästä.

PhD Programme/Scholarships in Philosophy of Law and History of Legal Culture

The University of Genoa (Italy) and the Tarello Institute for Legal Philosophy welcome applications for enrolment in its PhD programme in Philosophy of Law and History of Legal Culture. We offer 4 places, 3 of them with full scholarships.

Further information may be found on our website:
http://istitutotarello.org/studyprograms/doctorate/

Applications deadline:
13 June 2017 at noon (Italian time)

The admissions committee will assess the candidates’ research projects (max 10.000 characters), CVs and up to three letters of recommendation.

SOFY:n opiskelijapalkinto 2016 Katariina Kaura-aholle

Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry on vuosikokouksessaan 23.3.2017 myöntänyt vuosittain jaettavan opiskelijapalkinnon parhaasta oikeusfilosofian alaan kuuluvasta pro gradu -tutkielmasta Katariina Kaura-aholle tutkielmasta ”’Oikeus oikeuksiin’: Hannah Arendt ja politiikan oikeus”. Palkintoa hallitukselle esittänyt palkintolautakunta totesi perusteluissaan:

Tutkielma osoittaa laajaa lukeneisuutta ja erinomaista perehtyneisyyttä haastavaan aiheeseen, Arendtin ”oikeus oikeuksiin” -ajatukseen. Tekijä onnistuu esittelemään aihetta selkeästi ja oivaltavasti, esimerkiksi vertaamalla sitä Rancièren ajatteluun, sekä osoittamaan sen relevanssin nykypäivän pakolaisten asemaan.

Tutkielman tiivistelmään voi tutustua täällä.

IVR:n 28. maailmankongressi Istanbulissa 16.-21.7.2017

SOFY:n kansainvälisen kattojärjestön IVR:n 28. maailmankongressi on suunniteltu pidettäväksi Istanbulissa heinäkuussa 2017. Turkin tilanteen arvaamattomuuden takia jotkut ovat tiedustelleet mahdollisista muutoksista. SOFY:n jäsen professori Eerik Lagerspetz kertoi taannoisessa sähköpostissaan näin:

IVR:n toimeenpanevassa komiteassa on käyty pitkä keskustelu siitä, pitäisikö vuoden 2017 kokous siirtää jonnekin muualle. Komiteassa syntyi konsensus siitä, että IVR pystyy paremmin tukemaan turkkilaisia kollegoja ja akateemisen vapauden toteutumista järjestämällä kokouksen Turkissa kielteisestä kehityksestä huolimatta. Turkkilaisten kollegojen harras toive oli, että kokous kaikesta huolimatta voitaisiin järjestää. Lisäksi tuli selväksi, että mikään muu maa ei olisi ollut halukas järjestämään kokousta näin lyhyellä varoitusajalla. Ainoa vaihtoehto olisi ollut kokouksen peruuttaminen kokonaan.