SOFY:n opiskelijapalkinto

Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY ry jakaa vuosittain palkinnon parhaasta yhdistyksen toimialaan kuuluvasta opinnäytetyöstä (maisteritutkielmasta tai pro gradu -tutkielmasta) edistääkseen oikeusfilosofian harrastusta Suomessa. Oikeusfilosofia on tässä ymmärrettävä laajasti, yhdistyksen monitieteisen luonteen mukaisesti. Erinomainen oikeusfilosofinen opinnäyte voi syntyä yhtä hyvin filosofiassa, yleisessä oikeustieteessä kuin aineellisoikeudellisissa oppiaineissa. Myös muut pääaineet voivat tulla kyseeseen. Keskeistä on opinnäytteen aihe eikä opiskelijan suorittama tutkinto.

Etsimme parasta opinnäytetyötä opiskelijalta, joka valmistui maisteriksi vuonna 2023. Opinnäyte voi olla varhaisemmaltakin ajalta, koska määräävää on opiskelijan valmistumisvuosi.

Ehdotuksen palkinnonsaajaksi esittelee hallitukselle palkintolautakunta, johon tänä vuonna kuuluvat Harri Karpén ja Iiris Tuominen. Palkintolautakunta pyytää yhdistyksen jäseniä ilmoittamaan palkintoehdotuksia 1.2.2024 mennessä osoitteeseen info@sofy.fi.

Lisätietoja löytyy täältä.