Susanna Lindroos-Hovinheimo

Helsingin yliopisto | University of Helsinki
Yliopistonlehtori | Senior Lecturer

 

Oikeuden tulkinta, oikeus ja etiikka, oikeussubjekti, EU-oikeuden teoria, yksityisyys ja perusoikeudet

Interpretation of law, law and ethics, legal subjectivity, theory of EU law, privacy and fundamental rights