Ukri Soirila

Helsingin yliopisto | University of Helsinki
Tohtorikoulutettava | Doctoral Candidate
Tutkimukseni keskittyy erityisesti kansainväliseen oikeuteen ja ihmisoikeuksiin, mutta olen kiinnostunut laajasti oikeusteoriasta, poliittisesta teoriasta ja mannermaisesta filosofiasta. Väitöskirjani esitää immanentin kritiikin kansainvälisen oikeuden rakenteelliseen muutokseen pyrkivästä ”law of humanity -projektista”.
My research focuses on international law and human rights but I am interested broadly in legal theory, political theory and continental philosophy. My doctoral thesis presents an immanent critique of what it names the “law of humanity project” which seeks to produce and describe a radical structural change in international law.