Vesa Heikkinen

Helsingin yliopisto | University of Helsinki
Tohtorikoulutettava | Doctoral Candidate

Kiinnostuksena kansalaisuus; ihminen ’homme’/’citoyen’ -kaksoisroolissa; demokraattiset instituutiot; korporatistinen yhteiskuntakäsitys

Interested in citizenship theory; the ’homme’/’citoyen’ duality of man; democratic institutions, corporatist theories of society