Sofyn vuosikokous ja esitelmä (Virpi Mäkinen)

Sofyn vuosikokous pidetään etänä zoomin väityksellä ke 31.3.2021 klo 17.00. Zoom-osoite on: https://helsinki.zoom.us/j/67755342888?pwd=VjB2YnRvbjY4eWlheHMwTTNrU1VCdz09.

(Meeting ID: 677 5534 2888, Passcode: 360950)

Kokouksen fyysinen paikka on Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Medistudia, huone 3251, missä paikalla on kokouksen puheenjohtaja Maija Aalto-Heinilä. Muita jäseniä pyydetään osallistumaan etänä.

Kokouksen jälkeen jo viime vuodeksi tilattu Virpi Mäkinen esitelmöi aiheesta ”Äärimmäisen hädän periaate lain, moraalin ja politiikan välineenä ennen ja nyt”. Tämäkin tapahtuu etänä, saman Zoom-yhteyden kautta. Esitelmä alkaa n. klo 17.45. Esitelmää kuuntelemaan ovat tervetulleita myös muut kuin Sofyn jäsenet.

Opiskelija- ja mentoripalkinto

Sofy jakaa vuosittain palkinnon parhaasta yhdistyksen toimialaan kuuluvasta opinnäytetyöstä (maisteritutkielmasta tai pro gradu -tutkielmasta) edistääkseen oikeusfilosofian harrastusta Suomessa.

Oikeusfilosofia on tässä ymmärrettävä laajasti, yhdistyksen monitieteisen luonteen mukaisesti. Erinomainen oikeusfilosofinen opinnäyte voi syntyä yhtä hyvin filosofiassa, yleisessä oikeustieteessä kuin aineellisoikeudellisissa oppiaineissa. Myös muut pääaineet voivat tulla kyseeseen. Keskeistä on opinnäytteen aihe eikä opiskelijan suorittama tutkinto.

Etsimme parasta opinnäytetyötä opiskelijalta, joka valmistui tai valmistuu maisteriksi vuonna 2020. Opinnäyte voi olla varhaisemmaltakin ajalta koska määräävää on opiskelijan valmistumisvuosi.

Ehdotuksen palkinnonsaajaksi esittelee hallitukselle palkintolautakunta, johon tänä vuonna kuuluvat Hanna Lukkari ja Pauli Rautiainen.

Palkintolautakunta pyytää yhdistyksen jäseniä ilmoittamaan palkintoehdotuksia 1.2.2021 mennessä osoitteeseen info@sofy.fi

Lisätietoja löytyy täältä: http://www.sofy.fi/sofyn-opiskelijapalkinto/

Sofy jakaa seuraavassa vuosikokouksessaan myös uuden Vuoden mentori -palkinnon. Onko sinulla mielessäsi henkilö, joka ohjaa nuorempia kollegoitaan, kommentoi käsikirjoituksia, auttaa hakemusten tekemisessä, kirjoittaa suosituksia, jne., mutta jonka tärkeä työ muiden hyväksi jää usein huomaamatta? Ehdota sopivaa henkilöä Vuoden mentori -tunnustuspalkinnon saajaksi lyhyiden perustelujen kera  1.2.2021 mennessä osoitteeseen info@sofy.fi. Henkilön tulee edustaa oikeusfilosofiaa tai -teoriaa (väljästi ymmärrettynä.) Sofyn hallitus valitsee palkinnon saajan. Lisätietoja täältä:

Call for Papers: Contemporary Criticism of Democracy

Democracy is the grounding element of western political thought. The democratic development started with the Enlightenment and the French Revolution. Despite its successes, democracy has always been a subject of criticism. The criticism has addressed practical implementations, outcomes, and the foundational principles of democracy. Democracy has been criticized from conservative as well as from radical points of views. It has been claimed that democracy has betrayed its own ideals; yet, at the same time these very ideals have been questioned. In contemporary discussions the abilities of democracy to provide answers to the problems related to globalization, environmental crises, social media, extreme left and right populist thought, new technologies, and, most recently, to the covid 19-pandemic, have been challenged.

Our research project The Many Crises of Democracy (DEMKRI), funded by the Kone Foundation invites researchers from different disciplines to contribute to a collection of articles. The purpose of the collection is to analyse the contemporary criticisms of democracy – or of specific aspects of democracy – and the answers to the criticism. The planned collection aims at participating in the politico-philosophical discussions on democracy, by developing new interpretations and presenting fresh points of views. The collection is published in English and it will be addressed to international audience. The idea is to present new research and fresh analyses, yet the collection is also intended to work as a university level textbook. As our research project is multi-disciplinary, we wish to receive contributions from scholars across disciplines. Article suggestions, for example, from political science, political theory, philosophy, history of ideas, study of ideologies, sociology, gender studies and theology are warmly welcome. The articles may handle, for example, political institutions, organizations, representative democracy, direct democracy, political debates, ideologies, economy, technology, mass-media, social media, international politics, globalization, religions, and non-European points of views on democracy. Especially welcome are texts that discuss central problems of democratic theories.

We wish to receive article proposals by the 30th of November 2020. The proposals should include the title and the main questions and themes tackled in the article in appr. 500 words.

We will send an E-mail to all those who have sent their article proposals by the 15th of January and inform about our decision of acceptance. The final article manuscripts should be around 15-25 pages and not previously published. They should be sent for comments by the 30th of June, 2021. We send our recommendations for revisions and corrections to the authors by the end of September, 2021. The corrected article manuscripts are to be submitted to the editors by the 31th of November, after which they will be sent to the publisher.

Our plan is to proof-read all articles that are written by authors whose mother tongue is not English. If necessary, we may offer an allowance for proof-reading.

We invite you to send an abstract of your article proposal to Professor Eerik Lagerspetz (eerlag@utu.fi) and a copy to Dr. Pol. Oili Pulkkinen (pulkkinenoili2014@gmail.com). Please send your E-mail with the subject ”DEMKRI Proposal”, your own name and contact information.

With kind regards from the editors of the collection,

Eerik Lagerspetz, Professor of Philosophy
University of Turku
Finland

Oili Pulkkinen, Dr. Pol., Researcher in the DEMKRI project
University of Jyväskylä
Finland

Webinaari: Oikeus ja tiede

Oikeus ja tiede -webinaari

3.12.2020 klo 12.00 – 16.00

Kysymys oikeustieteen tieteellisestä luonteesta sekä sen suhteista muihin tieteisiin on jatkuvasti ajankohtainen. Historiallisesti oikeustiede on yritetty jyrkästi erottaa muista tieteistä omaa normatiivisuutta todellisuuttaan tutkivaksi puhtaaksi oikeusopiksi, tai sen on nähty olevan erottamaton osa politiikkaa, tai sitä on yritetty redusoida pelkästään empiiriseksi ilmiöksi. Sikäli kuin oikeustiede on tekstejä tulkitseva ihmistiede, sen tieteellistä objektiivisuutta on kyseenalaistettu verrattuna ”koviin” luonnontieteisiin. Mutta miltä oikeus-, ja yleisemmin, ihmistieteiden objektiivisuus näyttää nykyisen tieteenfilosofian valossa? Voiko oikeustieteiden ja luonnontieteiden metodien välillä nähdä yhtäläisyyksiä?

Myös lainsäädännössä ja oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa joudutaan jatkuvasti tukeutumaan muihin tieteisiin. Samoin oikeustieteellistä tutkimusta tehdään yhä enemmän monitieteisissä tutkimusryhmissä. Oikeustieteilijöiden on siis kyettävä keskustelemaan myös muiden tieteenalan edustajien kanssa. Miltä muiden tieteiden rooli näyttäytyy ympäristöoikeudessa? Entä synnyttääkö neurotieteiden kehitys uusia filosofisia ongelmia, jotka horjuttavat keskeisiä rikosoikeudellisia oppeja?

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun oikeuden ja tieteen väliseen suhteeseen liittyvistä kysymyksistä!

Seminaarin ohjelma:

klo 12.15-12.25: Seminaarin avaus (Sofy ry:n puheenjohtaja Maija Aalto-Heinilä)

klo 12.30-13.10: Inkeri Koskinen (filosofian yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto): Objektiivisuus ihmistieteissä

klo 13.10-13.50: Tomi Hämäläinen (oikeusfilosofian tutkija, Helsingin yliopisto): Hypoteettis-deduktiivisen metodin käyttö luonnontieteissä ja tulkintatieteissä

Tauko

klo 14.10-14.50: Tiina Paloniitty (kestävyysoikeuden tutkijatohtori, Helsingin yliopisto): Normatiivisuuden jatkumon ongelma: ympäristömallien haaste oikeudelle

klo 14.50-15.30: Aku Visala (akatemiatutkija, Helsingin yliopisto): Moraalinen vastuullisuus ja käyttäytymisemme tiedostamattomat syyt: skeptisismin arviointia.

klo 15.30-16.00: Loppukeskustelu

Lisätietoja seminaarista: maija.aalto@uef.fi, tomi.hamalainen.helsinki.fi

Osallistumislinkki: https://uef.zoom.us/j/64105445504

Webinaari: Rikoksen ja rangaistuksen filosofia (24.8.2020)

SOFY järjestää webinaarin rikosoikeuden filosofiasta. Tilaisuudessa kuullaan neljä esitelmää rikoksen ja rangaistuksen filosofiasta. Tilaisuus on suomenkielinen.


Aika ja paikka: 24.8. klo 12-16, Zoom: https://helsinki.zoom.us/j/67671257843


Puhujat:

Maija Aalto-Heinilä, oikeusfilosofian yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
Onko moraalisen vastuun idea epäreilu?

Tatu Hyttinen, rikosoikeuden apulaisprofessori, Turun yliopisto
Syyllisyysperiaatteen ontologia

Antti Kauppinen, käytännöllisen filosofian professori, Helsingin yliopisto
Mitä merkitystä rangaistuksella on?

Kimmo Nuotio, rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto
Rikos, rangaistus ja nautinto

Puheenjohtajana toimii Esko Yli-Hemminki.

POSTPONED: Spanish-Finnish Seminar in Legal Theory 2020

Helsinki 2.-4.9.2020

.This event has been postponed to 2022. The new dates will be announced in November 2021 by the latest.

The Law School of the University of Eastern Finland (UEF) and the Finnish Association for the Philosophy of Law (SOFY) in cooperation with the Faculty of Law of the University of Alicante arranges the VIII Spanish-Finnish seminar in legal theory as an international conference in Finland, in Helsinki, in the House of Sciences on 2nd – 4th September, 2020.

The theme of the seminar is “Fact and Value in Law”. The focused questions are: what is the role and significance of facts and values in the domain of legal knowledge and should legal knowledge be treated as descriptions of facts, understanding of values or something else? These topics have been central for many distinguished scholars in the history of legal theory, like Alf Ross. The seminar will contain a tribute section about Ross.  

All professors, scholars, researchers, lecturers and students interested in legal theory and legal philosophy are welcome to the seminar. They are welcome to register themselves as participants in the seminar and/or to propose a paper for a seminar lecture. The seminar is free of charge, and the conference language of the seminar is English.

Registration information

Please, register yourself as a participant of the seminar by filling out the following form: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24968/lomake.html. The registration is open until 21st August, 2020.

Instructions for the abstract

A participant of the seminar can propose a paper and a lecture by sending an abstract of the paper to the organizers until to 19th June, 2020. An abstract and a paper can have one or several authors. Accordingly, a lecture can be given by one or several persons.  Please, write and send an abstract as a PDF-document with no more than 500 words. You can submit your abstract by filling out the following form: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24977/lomake.html

The authors of the accepted papers will be notified by email by 29th June, 2020. The authors of the accepted papers are requested to send the final papers to the organizers by 21st August, 2020. Please, send a paper with no more than 10.000 words.

More information

Mitä oikeudet ovat? -kirjan julkaisuseminaari

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi vastikään Suomen loukanneen oikeutta elämään. Tuomio herätti vilkkaan julkisen keskustelun. Myös sananvapauden määritelmä ja rajat ovat pohdituttaneet niin valtakunnansyyttäjää kuin oikeusministeriäkin. Huoli ilmastonmuutoksesta taas herättää kysymyksiä luonnonympäristön oikeuksista. Mutta mitä ihmisoikeudet, ja oikeudet ylipäätään, ovat? Milloin idea yksilön oikeuksista syntyi? Miten oikeudet auttavat ympäristön suojelemisessa?

Tule mukaan keskustelemaan oikeuksista tuoreen Mitä oikeudet ovat? (Gaudeamus 2019) -kirjan kunniaksi järjestettyyn tilaisuuteen Tiedekulman Stage -lavalle ma 2.12. klo 17–19. Virpi Mäkinen, Ari Hirvonen, Kimmo Nuotio ja Anne Kumpula pitävät lyhyet asiantuntija-alustukset, jonka jälkeen ohjelmassa on vapaamuotoista yleistä keskustelua. Tilaisuuden vetäjinä toimivat kirjan toimittajat Visa Kurki ja Maija Aalto-Heinilä.

The next Spanish-Finnish Seminar in Legal Theory will be held at Helsinki in September 2020

The next Spanish-Finnish Seminar in Legal Theory will take place in Helsinki (Finland) on 2nd – 4th September in 2020. The call for papers under the theme ”Fact and Value in Law” is open already. More information in the attached notice.

Seuraava espanjalais-suomalainen oikeusteorian seminaari järjestetään Helsingissä 2.9.-4.9. 2020 teemalla ”Fact and Value in Law”. Lisäinformaatiota ohessa.

Book launch seminar: A Theory of Legal Personhood (Visa Kurki, OUP 2019)

Time: Nov 11, 4.00pm-6pm

Place: Common Room, 3rd floor, Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24

The Finnish Society for Legal Philosophy (Sofy ry) will organize a book launch seminar on Visa Kurki’s new book A Theory of Legal Personhood (Oxford University Press 2019). All are warmly welcome to the seminar.

The programme will consist of a presentation by Visa Kurki, and three comments by:

Juha Karhu (University of Lapland): ”The extensional beliefs regarding legal personhood, history, and justice – challenging the methods used in Visa Kurki’s A Theory of Legal Personhood
Raimo Siltala (University of Turku) : “Earth, Wind and Fire, and other Dilemmas of Legal Personhood”
Maija Aalto-Heinilä (University of Eastern Finland): ”Some thoughts about nonhuman animals”

Wine and nibbles will be served after the talks.

To estimate the correct amount of wine and nibbles, we would kindly ask you to register.

Book description:

Who, or what, is a ’person’ according to the law? How did this understanding of personhood come about? In the twenty-first century, environmentalism, animal rights, artificial intelligence, and corporate personhood have compelled us to consider these questions once again. Legal personhood is a foundational concept of Western legal thought and A Theory of Legal Personhood seeks to go beyond contemporary debates, challenging our very understanding of legal personhood itself.
Book available at:

OUP
Amazon
AdLibris

Sofy suree Werner Krawietzin poismenoa

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen ja Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtori Werner Krawietz on kuollut 27.8.2019. Beuthenissa 14.12.1933 syntynyt Krawietz oli suuri Suomen ystävä ja hänellä oli 1970 – 1990-luvuilla merkittävä rooli suomalaisen oikeusteorian ja -filosofian kansainvälistymisessä.

Rechtstheorie-lehden perustajana hän avasi suomalaisille väylän tähän aikanaan Euroopan johtavaan oikeusteoreettiseen julkaisuun. Näin syntyneestä etuoikeudesta saivat nauttia Aulis Aarnio, Juha Karhu (Pöyhönen), Urpo Kangas, Jyrki Uusitalo ja monet muut.

Krawietz koki erityiseksi velvollisuudekseen nostaa likimain unohdetun Otto Brusiinin elämäntyön näkösälle. Hänen aloitteestaan Urpo Kangas toimitti ja kirjoitti Otto Brusiinin ajattelua esitelleen teoksen. Itseoikeutetusti Werner Krawietz kutsuttiinkin pitämään Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen järjestämän Otto Brusiin-luentosarjan avausesitelmän.

Krawietz vastasi myös Helsingissä 1983 järjestetetyn IVR:n maailmankongressin esitelmien julkaisuista. Hän oli niin ikään luomassa edellytyksiä Tampereen yliopiston julkaiseman Associations-aikakauslehden perustamiselle.

Sofy muistaa pitkäaikaista suomalaisen oikeusfilosofian ystävää lämmöllä ja suree tämän poismenoa.